Wednesday, June 12, 2013

Geguritan Serat Kodrat


Sak durunge donya kiamat
Padha gatekno ombyaking rakyat
Luh, kringet, lan getih lumeber ngebaki jagat

Bismillahi ‘ala kodratillah dadi serat
Ngejawantah, maujud amarga kodrat
Kodrat serat kodrat
Serat kodrat


Hanyekseni jaman dhulumat
Sanepane mendung lan udan barat
Kang ngliputi wong sejagat
Lanang wadon, enom tuwo kabeh sambat

Sing kuwasa kebat kliwat
Ngabul-abul duwite rakyat
Akibate akeh wong mlarat
Malah ora sithik nganti sekarat

Para bocah padha kesrakat
Amarga wong tuwane ora ngrumat
Lanangane ngumbar syahwat
Wong wadone pamer aurat


Rino wengi krungu sesambat
Ora kuwat ngingoni brayat
Sing padha lara ora duwe obat
Mung diombeni jamu kuwat

Yen ketiga kaline asat
Yen rendeng banjire sak arat-arat
Lindune kaliwat-liwat
Samudrane ngelebi darat

Mula padha sregepa shalawat
Aja lali dzikir lan munajat
Muga-muga diparingi rahmat
Slamet donya lan akherat
Saka Gusti Kang Hakarya Jagat


O, Allah
Wong salah bungah-bungah
Wong bener thenger-thenger
Wong bodho diplekotho
Wong pinter dho keblinger

Allah, Allah, Allah,
Allah, Allah,
Allah,
… Hu …
Ahad !!!


Yogyakarta, Medio Juni 2013